Ultimate Affiliates Management System v6.0.0.1 – PHP Software – Hệ thống quản lý đại lý cuối cùng

Hệ thống quản lý đại lý Ultimate v6.0.0.1 – Tải xuống miễn phí phần mềm PHP. Công cụ hệ thống quản lý đơn vị liên kết là công cụ tốt nhất để quảng bá sản phẩm/dịch vụ kinh doanh trực tuyến của bạn với các đơn vị liên kết của bạn và theo dõi nhiều hành động như lần nhấp vào sản phẩm, lần nhấp vào web, bán hàng tại cửa hàng, dịch vụ định kỳ, khách hàng tiềm năng biểu mẫu, đăng ký và nhiều Hành động khác mà bạn có thể theo dõi và Trả tiền hoa hồng cho các Chi nhánh của bạn.

Tính năng chính

 • Trình quản lý ví
 • Trình quản lý sao lưu và khôi phục
 • API đăng ký
 • Các cấp MLM của cây tham chiếu
 • Nhiều quản trị viên
 • Nhiều quản trị viên
 • Báo cáo và giao dịch trực tiếp
 • Bản tin
 • Sản phẩm vật lý và có thể tải xuống
 • Công cụ thị trường
 • Biểu ngữ, Video, Quảng cáo liên kết và Trình quản lý quảng cáo văn bản
 • Tích hợp plugin
 • 8+ Giải pháp thanh toán
 • SaaS và MLM
 • Hệ thống thương mại điện tử
 • Quản lý thành viên
 • và hơn thế nữa

Tải xuống Phần mềm PHP Hệ thống quản lý chi nhánh cuối cùng

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP