Ultimate POS v4.0 Nulled – Best Advanced Stock Management, Point of Sale & Invoicing Application – Ứng dụng quản lý kho, điểm bán hàng & lập hóa đơn

Ultimate POS v4.0 Nulled – Quản lý hàng tồn kho, điểm bán hàng & Ứng dụng lập hóa đơn của Thewebfosters trên Phần mềm Codecanyon POS Tải xuống miễn phí. Với Ứng dụng này, bạn được đảm bảo tiết kiệm thời gian cho quy trình lập sổ sách kế toán và thông tin hàng tồn kho.

Tính năng chính

  • Nhiều Doanh nghiệp/Cửa hàng
  • Hệ thống quản lý vai trò và người dùng
  • Thanh toán nhanh
  • Đặt đơn vị tiền tệ, múi giờ, năm tài chính, tỷ suất lợi nhuận
  • Báo cáo mua và bán
  • Các tùy chọn thanh toán khác nhau
  • Sản phẩm đa dạng
  • Quản lý giao dịch mua đã thanh toán/đến hạn
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Ultimate POS + Gói bổ trợ Nulled

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng