VidPlay v2.2 – The Ultimate PlayTube Theme Free – Chủ đề PlayTube Tuyệt đỉnh Miễn phí

VidPlay v2.2 – Tải xuống miễn phí chủ đề Ultimate PlayTube. VidPlay là một chủ đề PlayTube, được làm thủ công cẩn thận. Nó cung cấp các tính năng nâng cao và hiệu suất tốt nhất cho trang web của bạn. VidPlay là chủ đề hoàn hảo cho trang web của bạn.

Tính năng chính

  • Thân thiện với SEO
  • Tối ưu hóa tốc độ trang
  • Cấu hình tốt hơn
  • Lazy Load Video Thumbs
  • Sẵn sàng cho thiết bị di động
  • Trình phát video tải nhanh hơn và tiết kiệm băng thông
  • Phần phim
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống VidPlay The Ultimate PlayTube Theme

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng