WooCommerce Cart All in One v1.0.1.5 – One click Checkout – Sticky|Side Cart Plugin – Giỏ hàng Thanh toán bằng một cú nhấp chuột

Giỏ hàng WooC Commerce Tất cả trong một – Thanh toán bằng một cú nhấp chuột – Sticky|Side Cart Plugin WordPress Tải xuống miễn phí. Plugin WooC Commerce Cart All In One là một tiện ích mở rộng mạnh mẽ giúp đổi mới các chức năng của giỏ hàng trên Cửa hàng WooC Commerce. Plugin cũng cung cấp Giỏ thanh bên, Giỏ hàng trong menu, nút Thêm vào giỏ hàng dính, Thanh toán trên Giỏ hàng bên, điều này sẽ làm cho Cửa hàng WooC Commerce của bạn hoạt động hiệu quả hơn.

Tính năng chính

 • Giỏ hàng thanh bên
 • Thêm vào giỏ hàng cho các sản phẩm có thể thay đổi
 • Menu Giỏ hàng
 • Ajax Thêm vào giỏ hàng
 • Thêm cố định Nút Tới giỏ hàng
 • Loại tải 12+
 • 5 biểu tượng giỏ hàng để bạn chọn
 • Thanh toán trực tiếp
 • Sản phẩm được xem gần đây
 • 8 kiểu
 • 4+ vị trí đặt giỏ hàng trên thanh bên
 • Trang điều hướng
 • Tùy chỉnh kích thước của biểu tượng giỏ hàng
 • Màu sắc Cài đặt
 • Chọn sản phẩm để xem trước
 • và hơn thế nữa

Tải xuống tất cả trong một giỏ hàng WooC Commerce – Thanh toán bằng một cú nhấp chuột

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng