WooCommerce Volume Discount Coupons v1.7.0 – WordPress Plugin Phiếu giảm giá số lượng lớn

Phiếu giảm giá số lượng lớn WooC Commerce v1.7.0 – Tải xuống miễn phí plugin WordPress. Đây là Tiện ích mở rộng dành cho WooC Commerce, Cung cấp phiếu giảm giá và phiếu giảm giá tự động dựa trên Số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

Tính năng chính

  • Giảm giá theo số lượng lớn
  • Tự động áp dụng giảm giá dựa trên mức tối thiểu và/hoặc tối đa
  • Hiển thị trực tiếp các khoản giảm giá
  • Giảm giá cho sản phẩm và danh mục sản phẩm cụ thể
  • 12+ Tùy chọn hiển thị
  • Kiểu nội tuyến cho phép tùy chỉnh nhanh
  • Mã ngắn cho kiểu hấp dẫn
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Phiếu giảm giá số lượng lớn WooC Commerce

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng