WordPress Advanced Database Cleaner Plugin – Plugin Trình dọn dẹp cơ sở dữ liệu nâng cao WordPress v3.2.1

Tải xuống miễn phí plugin WordPress Advanced Database Cleaner v3.2.1. Tăng tốc trang web của bạn bằng cách dọn dẹp cơ sở dữ liệu của bạn. Phiên bản Pro của Trình dọn dẹp cơ sở dữ liệu nâng cao sẽ giúp bạn Loại bỏ tất cả các Phần còn lại đó và thực hiện tối ưu hóa và dọn dẹp Cơ sở dữ liệu sâu.

Tính năng chính

  • Giữ dữ liệu của x ngày cuối cùng
  • Giảm kích thước DB
  • Dọn dẹp bảng bài đăng và nhận xét
  • Dọn dẹp siêu dữ liệu
  • Dọn dẹp các phần tử tạm thời đã hết hạn
  • Quản lý bảng
  • Tự động tối ưu hóa
  • Lọc mọi thứ
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Advanced Database Cleaner Pro

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

TeleGroupBot v1.6 Nulled – Phần mềm quản lý nhóm Telegram

TeleGroupBot v1.6 Nulled – Phần mềm quản lý nhóm Telegram

TeleGroupBot v1.6 Nulled – Tải xuống miễn phí tập lệnh phần mềm quản lý nhóm Telegram (Nền tảng SaaS)