Workplex v1.1 – Job Board HTML Template Free – Mẫu HTML bảng công việc miễn phí

Workplex v1.1 – Tải xuống miễn phí mẫu HTML bảng công việc. Workplex dễ dàng tùy chỉnh trong bất kỳ loại Ứng dụng công việc và trang web nào. Nó có hơn 8 Trang chủ đẹp nhất và các Trang bên trong hữu ích cũng như tất cả các phần Quan trọng mà các trang web Bảng công việc yêu cầu. Workplex có các thành phần HTML Super Clean đơn giản, dễ dàng tùy chỉnh.

Tính năng chính

  • 8+ Trang chủ
  • Thiết kế đáp ứng
  • 6+ Trang tìm kiếm việc làm
  • Cửa sổ bật lên đẹp mắt
  • Hơn 600 phông chữ tuyệt vời Biểu tượng
  • Dễ tùy chỉnh
  • Hơn 50 trang
  • 4+ Trang chi tiết
  • Thiết kế sáng tạo
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống mẫu HTML bảng công việc Workplex

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP