Admin Menu Editor Pro v2.18 Plugin + Addons – Trình chỉnh sửa menu quản trị Pro v2.18 plugin + addons

Trình chỉnh sửa menu admin Pro v2.18 plugin + addons Tải xuống miễn phí. Trình chỉnh sửa menu quản trị Pro giúp bạn tùy chỉnh menu quản trị WordPress để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn – hoặc khách hàng của bạn.

Các tính năng chính

  • Thay đổi màu sắc
  • Ẩn các menu khỏi vai trò hoặc người dùng
  • 600+ biểu tượng menu
  • Chỉnh sửa thanh quản trị
  • Nhập và xuất cài đặt menu
  • Kéo và thả
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống trình soạn thảo menu admin pro plugin + addons

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Cirilla v4.0.0 – Ứng dụng Flutter đa năng cho WordPress

Cirilla v4.0.0 – Ứng dụng Flutter đa năng cho WordPress

Cirilla v4.0.0 – Ứng dụng Flutter đa năng dành cho mã nguồn ứng dụng WordPress & WooC Commerce Tải xuống miễn phí