Radio Lite v1.0 – Single Radio Streaming App Source Code – Mã nguồn phát trực tuyến vô tuyến đơn

Radio Lite v1.0 – Ứng dụng phát trực tuyến vô tuyến đơn cho phép bạn truyền phát nội dung âm thanh trên Android Mobile. Nó giúp bạn tạo một ứng dụng Android cho đài phát thanh của riêng bạn và do đó giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Ứng dụng này được phát triển với các công cụ SDK của Android Studio IDE và Android theo cách cho phép bạn tùy chỉnh đầy đủ.

Các tính năng chính

  • Chơi nền
  • Điều khiển thanh thông báo
  • Kiểm soát âm lượng
  • Định dạng MP4, MP3, WebM, M4A, MPEG-TS và AAC 
  • Chia sẻ xã hội
  • Và nhiều hơn nữa

Tải xuống ứng dụng phát trực tuyến vô tuyến đơn Lite Lite

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng