Advanced Status Manager Module for Perfex CRM v1.1.0 Addon – Mô -đun Trình quản lý trạng thái nâng cao cho Perfex CRM v1.1.0

Mô -đun Trình quản lý trạng thái nâng cao cho Perfex CRM v1.1.0 Tải xuống miễn phí addon. Mô -đun Trình quản lý trạng thái nâng cao cho Perfex CRM sẽ tăng năng suất của bạn với rất nhiều tính năng tuyệt vời. Với plugin này, bạn sẽ không còn cần chỉnh sửa mã nguồn Perfex CRM để tạo, chỉnh sửa hoặc xóa các tác vụ tùy chỉnh hoặc trạng thái dự án.

Các tính năng chính

  • Trình quản lý trạng thái nâng cao
  • Thay đổi thứ tự
  • Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa trạng thái tác vụ tùy chỉnh
  • Đặt ưu tiên nhiệm vụ và trạng thái Trạng thái tạo nhiệm vụ 
  • Và nhiều hơn

Tải xuống Mô -đun Trình quản lý trạng thái nâng cao cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP