Automation Manager for Perfex CRM v1.1.0 Module – Trình quản lý tự động hóa cho mô -đun Perfex CRM v1.1.0

Trình quản lý tự động hóa cho mô -đun Perfex CRM v1.1.0 Tải xuống miễn phí. Mô -đun Trình quản lý tự động hóa cho Perfex CRM sẽ làm cho phần mềm Perfex CRM của bạn tuyệt vời như phần mềm tương tự kệ hàng đầu trên thị trường với hàng chục hành động tự động. Với plugin này, bạn có thể tạo các quy tắc tự động hóa cho các tác vụ.

Các tính năng chính

  • Bảng thời gian
  • Tạo các quy tắc tự động hóa cho các tác vụ
  • Các trường tùy chỉnh
  • Trạng thái
  • Thêm bình luận
  • Đặt lời nhắc
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Trình quản lý tự động hóa cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP