Academy LMS Student Mobile App v2.1 – Flutter iOS & Android Source Code – Học viện LMS Ứng dụng di động sinh viên v2.1

Học viện LMS Ứng dụng di động sinh viên v2.1 – Tải xuống mã nguồn IOS & Android miễn phí. Ứng dụng di động Android bản địa cho học sinh LMS của Học viện. Sử dụng ứng dụng này, sinh viên có thể bắt đầu học các khóa học trực tiếp từ điện thoại Android của họ.

Các tính năng chính

 • Ứng dụng Android và iOS
 • Trang khóa học của tôi
 • Tài liệu khóa học có thể tải xuống
 • Khóa học trang chủ
 • Trang danh sách
 • Tùy chọn bộ lọc thô
 • Kết quả tìm kiếm
 • Chi tiết khóa học Trang
 • Câu hỏi
 • Wishlist
 • Xác minh email
 • Trang tài khoản
 • Trang đăng nhập được bảo mật
 • và hơn thế nữa

Tải xuống Học viện LMS Ứng dụng di động FLUTTER IOS & Android

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP