Facebook and Google Reviews System for Businesses v1.4 – PHP Script – Hệ thống đánh giá của Facebook và Google dành cho doanh nghiệp

Hệ thống đánh giá của Facebook và Google dành cho doanh nghiệp v1.4 – Tải xuống miễn phí PHP Script. Người dùng Ứng dụng Phải có Quyền từ Facebook. Việc phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu là tùy thuộc vào Người đánh giá của Facebook.

Tính năng chính

  • Thiết kế đáp ứng
  • Đánh giá tùy chỉnh và độc quyền
  • Thêm chiến dịch không giới hạn
  • Đánh giá miễn phí cho Google Maps và Google Business
  • Gói giá
  • Hệ thống thanh toán PayPal
  • Hệ thống đánh giá Yelp
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Hệ thống đánh giá của Facebook và Google dành cho doanh nghiệp

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng