OctopusCodes v1.0 – Online Restaurant Reservation System Script – Tập lệnh hệ thống đặt chỗ nhà hàng trực tuyến

OctopusCodes v1.0 – Tải xuống miễn phí tập lệnh hệ thống đặt chỗ nhà hàng trực tuyến. Đó là một tập lệnh ASP.NET MVC Đơn giản, Dễ sử dụng, Sẵn sàng sử dụng cho phép bạn Quản lý Đặt chỗ, Tầng, Bàn và Thức ăn tại Nhà hàng của bạn. Hệ thống Đặt chỗ Nhà hàng Trực tuyến cung cấp cho bạn toàn quyền Kiểm soát Tầng, Bàn, Đặt chỗ, Đơn hàng, Nhân viên, Khách hàng.

Tính năng chính

  • Chủ đề Bootstrap
  • Tích hợp thanh toán PayPal
  • Hồ sơ khách hàng
  • Quản lý đặt chỗ, đơn đặt hàng, thực phẩm, tầng, bàn, loại và khách hàng
  • Thiết kế đáp ứng
  • Thay đổi hồ sơ khách hàng
  • Đặt bàn
  • Điều kiện tìm kiếm Tầng, Loại, Ngày và Giờ
  • Trang web Cài đặt
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống hệ thống đặt chỗ nhà hàng trực tuyến OctopusCodes

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP