Stop Spammer Registrations Addon for Sngine v2.0 – Module – Ngừng người gửi thư rác

Dừng Addon đăng ký của người gửi thư rác cho Sngine v2.0 – Tải xuống miễn phí mô-đun. Người dùng gửi thư rác hoặc giả mạo có thể sử dụng ID email tạm thời hoặc ID email dùng một lần để bỏ qua Quy trình xác minh email. Họ đã sử dụng Địa chỉ IP động hoặc Proxy để vượt qua đăng ký theo Hạn chế IP.

Tính năng chính

  • Dừng đăng ký người dùng giả mạo
  • Hiển thị thông báo cảnh báo cho người gửi thư rác hoặc người dùng trái phép
  • Cộng đồng bí mật
  • Chỉ cho phép người dùng được ủy quyền

Tải xuống Addon Ngừng Đăng ký Spammer cho Sngine

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP