AliXpress App v1.1.0 – Multi Vendor Shopping App Source Code – Mã nguồn ứng dụng mua sắm đa nhà cung cấp

Ứng dụng AliXpress v1.1.0 – Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng mua sắm đa nhà cung cấp. Ứng dụng AliXpress Cung cấp Nền tảng thương mại điện tử để tạo Doanh nghiệp thương mại điện tử của riêng họ.

Tính năng chính

  • Biểu ngữ và thương hiệu nổi bật
  • Lịch sử mua sắm
  • Hệ thống phiếu giảm giá, giảm giá
  • Theo dõi thương hiệu
  • Được phân loại, phụ Danh mục và Danh mục phụ con
  • Chia sẻ liên kết sâu
  • Câu hỏi và câu trả lời về sản phẩm
  • Sản phẩm có liên quan
  • Báo cáo và hoàn tiền

Tải xuống ứng dụng AliXpress Nguồn ứng dụng mua sắm nhiều nhà cung cấp

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP