Blogger App v1.1 – Convert Blogspot Into Native App Source Ứng dụng Blogger – Chuyển đổi Blogspot thành Ứng Dụng Mobile

Ứng dụng Blogger – Chuyển đổi Blogspot thành mã nguồn ứng dụng gốc Tải xuống miễn phí. Ứng dụng Blogger dành cho Blogger.com của bạn để biến Blog của bạn thành ứng dụng Android gốc hoặc ứng dụng iOS. Blogger được phát triển bằng API Flutter và Blogger v3.

Tính năng chính

  • Tính năng Tìm kiếm bài đăng
  • Màn hình tải
  • Hoạt động trên cả hai nền tảng
  • Material Design
  • Admob
  • Tính năng đánh dấu bài đăng
  • Chia sẻ bài đăng
  • Tính năng bài đăng có liên quan
  • và hơn thế nữa

Tải xuống ứng dụng Blogger Chuyển đổi blogspot thành ứng dụng gốc

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

LiveSmart Server Video, JavaScript, Ứng dụng web, Video, Âm thanh, Ghi âm, Chia sẻ màn hình, Truyền tệp, Sản phẩm, Trò chuyện video trực tiếp, Phòng hội nghị, Ghi âm, ChatGPT, Perfex, WoWonder, Sngine, PlayTube, Lời nói thành văn bản, thiết bị di động, File Hosting, Video Conference, CabME, Flutter, ứng dụng di động, Laravel PHP Framework, Rung rinh, Ứng dụng khách hàng, Bảng quản trị, RTL, Thông báo đẩy, Booking App, Tiền mặt, PayPal, Payeer, Bitcoin, Visa, MasterCard, SEO, Android, Ios, PHP, Isshue, POS, Thương mại điện tử, kinh doanh thương mại điện tử, CodeIgniter, Google reCaptcha, jQuery, Google Analytics, SaaS, Accufy, Nội dung AI, Imgurai, Openai DALL·E 2, Openai DALL·E 3, Imgurai, Zaidesk, Trình tạo bảng điều khiển, Plugin, WordPress, Tiện ích bổ sung, eCommerceGo SaaS, CyberTools, DealShop, RaffleLab, CMS thương mại điện tử, Felix Travel, DeepAi, MineLab, Tagxi Super Bidding, phpShort, Ekattor , QRPay, XRemit Pro, Infinite, AppDL, ICOMAX, GoStock, Superio, Sponzy, Genius HYIP, Modesy, Perfex, The City, CMS Pro, MightyChat, Fiberchat, StoreMart SaaS, CMS, PixaGuru, Equita, FinBiz, TRANS MAX, Rentify

AstroTalks v2.0 – Tư vấn chiêm tinh

AstroTalks v2.0 – Tư vấn & Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng Kundali Maker. Không cần tìm đâu xa hơn ứng dụng AstroTalks mới của chúng tôi