Auto Robot v3.0.4 – WordPress Autoblogging Plugin Free – Plugin viết blog tự động WordPress miễn phí

Auto Robot v3.0.4 – Tải xuống miễn phí plugin WordPress Autoblogging. Auto Robot là một Plugin WordPress viết blog tự động giúp bạn có thể Tạo các bài đăng WordPress từ nhiều Nguồn bài viết, bao gồm Nguồn cấp RSS, Phương tiện truyền thông xã hội, Video, Hình ảnh. Plugin này đi kèm với các Tùy chọn tích hợp mà bạn có thể sử dụng để Cạo các Bài đăng khác nhau khi cần.

Tính năng chính

 • Nguồn cấp dữ liệu RSS
 • Tự động viết blog với các từ khóa không giới hạn
 • Đề xuất từ khóa
 • Hệ thống lưu vào bộ nhớ đệm
 • Không có nội dung trùng lặp
 • Nhập hình ảnh
 • Tạo bài đăng từ phương tiện truyền thông xã hội
 • Nội dung đáp ứng
 • Tạo bài đăng từ các từ khóa đuôi dài không giới hạn
 • Hiển thị nhật ký
 • Dịch nội dung nguồn
 • Lên lịch xuất bản
 • Đặt hình ảnh nổi bật của bài đăng
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Auto Robot WordPress Autoblogging Plugin

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS cho mẫu HTML

PixelPages v1.0.7 – Trình tạo trang web ứng dụng SAAS để tải xuống miễn phí mẫu HTML. Bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng