Blink Memory HTML5 Game v1.0 Source Code – Mã nguồn trò chơi HTML5 v1.0

Tải xuống miễn phí mã nguồn trò chơi Blink Memory HTML5 Game v1.0. Bộ nhớ trong nháy mắt là Trò chơi dựa trên số trong đó Người chơi cần nhớ Số giật gân và Trả lời đúng, Mức độ khó càng cao khi Người chơi chơi Trò chơi.

Tính năng chính

  • Dễ dàng thay đổi giao diện
  • Trò chơi tăng cường bộ nhớ
  • Nhấp chuột
  • Bố cục trò chơi phản hồi nhanh
  • Tải nhanh
  • Được tạo bằng Trò chơi theo giai đoạn
  • Hỗ trợ cảm ứng
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống trò chơi HTML5 Blink Memory

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP