Customer Loyalty and Memberships for Perfex CRM v1.0.2 – Addon Sự Quan tâm của khách hàng và Tư cách thành viên cho Perfex CRM

Mức độ trung thành của khách hàng và Tư cách thành viên cho Perfex CRM v1.0.2 – Tải xuống miễn phí Addon. Khách hàng bằng cách thưởng cho họ bằng Điểm. Với Lòng trung thành của khách hàng và Tư cách thành viên, bạn có thể triển khai hiệu quả hệ thống Phần thưởng trong cửa hàng của mình. Điểm trung thành mà Khách hàng nhận được có thể quy đổi thành phiếu giảm giá, giảm giá khi mua hàng.

Tính năng chính

 • Số điểm chi tiêu trên mỗi số tiền
 • Mua sản phẩm thông qua số điểm
 • Tạo phiếu thưởng
 • Tính năng thành viên
 • Người bán có thể đặt thời gian hết hạn điểm
 • Tính năng nhật ký điểm
 • Chuyển đổi điểm
 • Mua sản phẩm bằng cách đổi điểm
 • Bảng điểm
 • Đổi trực tiếp trên Hóa đơn
 • và hơn thế nữa

Tải xuống Tư cách thành viên cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng