Flutter – Deco News v1.3.0 – Mobile App for WordPress Source – Ứng dụng tin tức thiết bị di động

Flutter – Deco News v1.3.0 – Tải xuống miễn phí ứng dụng di động cho mã nguồn WordPress. Ứng dụng tin tức ngày càng trở nên phổ biến, nhưng không phải ai cũng có thời gian và tài nguyên để xây dựng ứng dụng tin tức của họ từ đầu, đặc biệt khi xem xét thực tế là các ứng dụng dành cho Android và iOS cần được phát triển từ hai cơ sở mã khác nhau. Đây là nơi Mẫu Ứng dụng tin tức Deco của chúng tôi phát huy tác dụng.

Tính năng chính

  • Tích hợp AdMob
  • Chế độ tối và sáng
  • Xác thực biểu mẫu
  • Thông báo đẩy Firebase
  • và hơn thế nữa

Tải xuống ứng dụng Di động Deco News cho WordPress

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng