Calendar Widget v1.0 – NEW iOS 14 Widget App Source Code – Widget Lịch iOS 14

Tiện ích lịch v1.0 – Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng tiện ích iOS 14 MỚI. Ứng dụng như trong Video demo. Tuy nhiên, bạn sẽ có thể thực hiện tất cả các Loại thay đổi giao diện người dùng, để giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn, logic “nặng nề” của việc lưu và duy trì dữ liệu đang được chia sẻ với tiện ích con, được nhúng vào khuôn khổ riêng tư của chúng tôi.

Tính năng chính

  • Rất nhẹ, khoảng 60 dòng mã
  • Trình quản lý tiện ích
  • Bản trình diễn 14+
  • và hơn thế nữa

Tải xuống tiện ích Lịch – Tiện ích iOS 14 MỚI

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng