Perfex CRM v1.0 – Flat Admin Theme – Chủ đề quản trị

Perfex CRM v1.0 – Tải xuống miễn phí chủ đề quản trị phẳng. Chủ đề quản trị phẳng cho Perfex CRM, Thiết kế lại trải nghiệm phụ trợ bằng cách thêm tính thẩm mỹ phẳng vào giao diện Nhân viên của bạn.

Tải xuống chủ đề quản trị phẳng Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Quản lý thanh toán & hàng tồn kho với POS và tập lệnh cửa hàng trực tuyến

Stockifly v4.1.0 – Thanh toán & Quản lý hàng tồn kho với POS và Tập lệnh cửa hàng trực tuyến Tải xuống miễn phí