Food Delivery App v2.0 – Ứng dụng giao đồ ăn

Ứng dụng giao đồ ăn v2.0 – Ứng dụng đặt đồ ăn|Mẫu ứng dụng Android + iOS|3 ứng dụng| Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng Multi Restro Cookfu (IONIC 4). Giao đồ ăn cho nhiều nhà hàng với ứng dụng Delivery boy Android. Đó là nơi tốt nhất để bạn tìm và đặt những món ăn ngon Được làm bằng tình yêu thương Trên nền tảng này.

Tính năng chính

  • Bảng điều khiển quản trị phụ trợ
  • Mã được tối ưu hóa
  • UI/UX hấp dẫn
  • Mẫu tốt nhất
  • và hơn thế nữa

Tải xuống ứng dụng giao đồ ăn Nguồn ứng dụng đặt đồ ăn

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng