iCaptcha v1.0 – Frontend & Backend reCaptcha Verification Script – Tập lệnh xác minh reCaptcha Frontend & Backend

iCaptcha v1.0 – Tải xuống miễn phí tập lệnh xác minh reCaptcha giao diện người dùng & phụ trợ. iCaptcha về cơ bản là mã End-to-end hoặc PHP Script sử dụng Google reCaptcha v2 và Cung cấp hai lớp bảo mật bằng cách Thực hiện Xác minh mã thông báo reCaptcha.

Tính năng chính

  • Tích hợp dễ dàng
  • Tích hợp với BẤT KỲ hình thức nào
  • Xác minh reCAPTCHA giao diện người dùng
  • Gọi lại nhiều lần
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống iCaptcha Frontend & Backend Xác minh reCaptcha

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP