iCaptcha v1.0 – Frontend & Backend reCaptcha Verification Script – Tập lệnh xác minh reCaptcha Frontend & Backend

iCaptcha v1.0 – Tải xuống miễn phí tập lệnh xác minh reCaptcha giao diện người dùng & phụ trợ. iCaptcha về cơ bản là mã End-to-end hoặc PHP Script sử dụng Google reCaptcha v2 và Cung cấp hai lớp bảo mật bằng cách Thực hiện Xác minh mã thông báo reCaptcha.

Tính năng chính

  • Tích hợp dễ dàng
  • Tích hợp với BẤT KỲ hình thức nào
  • Xác minh reCAPTCHA giao diện người dùng
  • Gọi lại nhiều lần
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống iCaptcha Frontend & Backend Xác minh reCaptcha

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng