Sendroid v4.0 – Ultimate Bulk SMS, WhatsApp and Voice Messaging Script with White-Label Reseller System PHP Script – Tập lệnh nhắn tin bằng giọng nói

Sendroid v4.0 – Tập lệnh nhắn tin thoại, WhatsApp và SMS hàng loạt cuối cùng với Hệ thống đại lý nhãn trắng PHP Script Tải xuống miễn phí. Sendroid là một Phần mềm Cổng thông tin SMS số lượng lớn và công cụ Đại lý SMS được thiết kế cho các nhà cung cấp Dịch vụ SMS số lượng lớn, Đại lý SMS và Nhà tiếp thị SMS số lượng lớn. Sendroid cung cấp Giải pháp nhắn tin hoàn chỉnh bao gồm Tin nhắn văn bản, Thoại, WhatsApp, Unicode và Flash, MMS và Nhắn tin 2 chiều với Trò chuyện SMS.

Tính năng chính

 • Hỗ trợ SMPP và HTTP
 • Thiết kế giao diện siêu nhạy
 • Trò chuyện SMS
 • Công cụ nhắn tin email hàng loạt
 • Kiểm soát thư rác
 • Các gói SMS và phiếu thưởng SMS
 • Báo cáo SMS
 • Công cụ yêu cầu hỗ trợ có sẵn
 • Nhắn tin sinh nhật tới các liên hệ trong sổ địa chỉ
 • Bán danh bạ
 • Xuất dữ liệu Excel
 • Báo cáo đồ họa
 • Công nghệ cắt cổng SMS
 • Quản lý giá
 • Có thể mở rộng và có thể tùy chỉnh
 • Tính năng lập lịch trình
 • Hệ thống đại lý nhãn trắng
 • Mô hình thanh toán
 • Cổng thanh toán (PayPal, 2checkout, Stripe, PayStack , GTPay, v.v.)
 • Nhiều loại tiền tệ
 • Đăng nhập Facebook
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Sendroid – Tập lệnh nhắn tin thoại, WhatsApp và SMS hàng loạt cuối cùng với Hệ thống đại lý nhãn trắng

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng