Mautic v1.0 – Automated Marketing Tool For Perfex CRM Addon – Công cụ tiếp thị tự động cho Addon Perfex CRM

Mautic v1.0 – Công cụ tiếp thị tự động dành cho phần bổ trợ Perfex CRM Tải xuống miễn phí. Đây là mô-đun Chiến dịch Tiếp thị cho PerfexCRM. CRM của bạn sẽ vẫn đóng một vai trò Quan trọng trong Tổ chức của bạn, nhưng giờ đây nó sẽ Đóng vai trò chính xác. Quản lý khách hàng tiềm năng trong Tự động hóa tiếp thị, Tạo trang đích để thu thập thông tin, Tiếp thị nhỏ giọt.

Tính năng chính

  • Xóa bộ nhớ cache
  • Công cụ tiếp thị tự động
  • Và hơn thế nữa

Tải xuống Công cụ tiếp thị tự động Mautic cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP