Royex v3.0 – HR and Payroll Management Software PHP Script – Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương PHP Script

Royex v3.0 – Phần mềm quản lý nhân sự và tính lương PHP Script Tải xuống miễn phí. Royex là Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương. Để duy trì Bộ phận Nhân sự và Tiền lương của bất kỳ Công ty nào.

Tính năng chính

 • Quản lý vai trò
 • Thiết lập thuế
 • Quản lý nguồn lực và tiền lương
 • Quản lý nhân viên
 • Báo cáo tóm tắt chấm công
 • Hệ thống chi nhánh
 • Quản lý nghỉ phép
 • Chấm công
 • Mức lương hàng tháng và hàng giờ
 • Quản lý tiền thưởng
 • Tạo bảng lương
 • Ngày lễ
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương của Royex

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng