Mobijet Admin v1.0 – Manage & Monitor Agents, Customer & Payments | Android & iOS Flutter App Source Code – Quản trị viên Mobijet

Mobijet Admin v1.0 – Quản lý & Giám sát Đại lý, Khách hàng & Thanh toán | Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng Flutter cho Android và iOS. Mobijet Admin được sử dụng để Quản lý và Giám sát Đại lý Mobijet, Khách hàng và Vé Hỗ trợ Khách hàng. Nó cung cấp cho Quản trị viên, một bộ Công cụ để theo dõi Đại lý, Khách hàng và Trò chuyện của họ.

Tính năng chính

 • Đăng nhập từ Quản trị viên
 • Mã PIN bảo mật
 • Số lượt truy cập Android, iOS
 • Xem tất cả tác nhân
 • Cá nhân và nhóm Trò chuyện
 • Thống kê đầy đủ
 • Quản lý hồ sơ
 • Nút cảnh báo
 • Tìm kiếm đại lý theo tên, ID người dùng, UID Firebase, điện thoại và email
 • Hệ thống phòng ban
 • Lịch sử cuộc gọi
 • Thống kê khách hàng
 • Hơn 200 cài đặt
 • Và hơn thế nữa

Tải xuống Mobijet ADMIN – Quản lý & Giám sát Đại lý, Khách hàng & Thanh toán

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần

We Courier v1.4 – CMS quản lý chuyển phát nhanh và hậu cần với Tải xuống miễn phí mã nguồn ứng dụng giao hàng