Paystack Payment Gateway for Perfex CRM v1.1 – Addon – Cổng thanh toán Paystack

Cổng thanh toán Paystack dành cho Perfex CRM v1.1 – Tải xuống miễn phí Addon. Nó cho phép Khách hàng của bạn Thanh toán hóa đơn bằng Paystack bằng thẻ tín dụng và các phương thức ngân hàng khác mà Paystack cung cấp với cách chấp nhận thanh toán nhanh chóng và an toàn.

Tính năng chính

  • Tích hợp Paystack
  • Thanh toán tự động
  • Cài đặt thanh toán
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Cổng thanh toán Paystack cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP