Supplier Management Module for Perfex CRM v2.3.4 – Addon – Mô-đun quản lý nhà cung cấp

Mô-đun quản lý nhà cung cấp cho v2.3.4 – Tải xuống miễn phí Addon. Nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược và quản lý tất cả các tương tác với các tổ chức bên thứ ba cung cấp hàng hóa  hoặc dịch vụ cho một tổ chức. Mục tiêu của SM là tối đa hóa giá trị của các tương tác đó.

Tính năng chính

  • Cho phép nhà cung cấp cộng tác
  • Thư tín dụng, ước tính, vé, hợp đồng
  • Hóa đơn
  • Quản lý mối quan hệ của nhà cung cấp
  • Ghi chú và tuyên bố
  • Chỉ định nhà cung cấp cho các nhân viên cụ thể
  • và hơn thế nữa

Tải xuống Mô-đun quản lý nhà cung cấp cho Perfex CRM

Demo Tải xuống

Xem thêm đề xuất

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Hệ thống vận tải tích hợp cho vận chuyển

SkyCargo – Một hệ thống vận tải tích hợp để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ chuyển phát nhanh và hậu cần Tải xuống miễn phí tập lệnh PHP