SupportDesk v2.0.0 – Support Ticket Management System – Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ

Tải xuống miễn phí SupportDesk v2.0.0 – Hỗ trợ hệ thống quản lý vé Laravel PHP Script của DevzStudio trên Phần mềm bàn hỗ trợ cao cấp Codecanyon.

  • Hệ thống yêu cầu hỗ trợ
  • Thông báo qua email cho nhân viên và khách hàng
  • Tích hợp chậm
  • Được tổ chức bởi các bộ phận
  • Giao diện người dùng sạch
  • Nhiều nhân viên
  • và hơn thế nữa

Tải xuống SupportDesk – Hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ

Live Demo: Xem Demo

https://www.solidfiles.com/v/gNx6qDyVVnp8V

http://zofile.com/91co6mq6z1ck/SupportDesk_v2.0.rar

Xem thêm đề xuất

Agon v1.14.2 Nulled – Tập lệnh cơ quan đa năng Laravel

Agon v1.14.2 Nulled – Tập lệnh cơ quan đa năng Laravel

Agon v1.14.2 Nulled – Tải xuống miễn phí tập lệnh dành cho cơ quan đa năng của Laravel. Agon là Mẫu SASS, Đại lý, Khởi nghiệp đa năng